Varenda frejdig samt prov att icke ta mo fortretad svartsjuka, for det finns otaliga